Indústria 4.0: Programació, desenvolupament de solucions IOT per la digitalització de les empreses.
Gobierno Red.es Kid Digital R Unió Europea